Haikon GKS – APR Z 280

Z Tipi Aparat 280Kg

  • Z Tipi Aparat
  • 280 Kg uygulanabilir güç